PRAVIDLA TŘÍDĚNÍ ODPADU

u

Obecní úřad Sviny upozorňuje občany na základní pravidla při dodržování třídění odpadu

z důvodu stále přetrvávající nekázně při ukládání odpadu v kontejnerech na návsi obce a u sběrného dvora a tím způsobené zvyšující se náklady pro obec.

Při třídění odpadu se prosím řiďte

PROVÁDĚCÍM POKYNEM K NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM,

který naleznete zde:

Třídění odpadu- prováděcí pokyn_2016

Nejčastější pochybení jsou:

  • do kontejneru na papír NEPATŘÍ pytle od maltových směsí, cementu a dalších stavebních materiálů,
  • do kontejneru na papír NEPATŘÍ znečištěné papíry od oleje a jiné,
  • do kontejneru na plast NEPATŘÍ zbytky jídla a nevyprázdněné plastové nádoby,
  • rozměrné sklo, které se nevejde do kontejneru na sklo, prosím ukládejte do sběrného dvora.

Sběrný dvůr je otevřen každou sobotu od 9:00 do 10:00 hod.

Mimo tuto dobu se lze domluvit na uložení odpadu se správcem sběrného dvora – panem Boubelíkem.

JE ZAKÁZÁNO HÁZET ODPAD PŘES PLOT SBĚRNÉHO DVORA

A UKLÁDÁNÍ ODPADU BEZ DOHODY SE SPRÁVCEM SKLÁDKY!

Prosíme o dodržování těchto základních pravidel a pořádku u kontejnerů.

Děkujeme!