Zápis do MŠ Sviny

A

Zápis do mateřské školy ve Svinech

proběhne ve dnech 15. a 16. května 2017 od 8:00 do 16:00 hod. v MŠ Sviny.

Všechny děti ve věku od 3 do 6 let ze Svinů a ze spádových oblastí

(Borkovice, Mažice, Zálší)

jsou srdečně zváni.