21. 5. DSO Veselsko – Závěr. účet 2018

Oznámení o zveřejnění schváleného závěrečného účtu svazku obcí Veselsko za rok 2018 vč. zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 20018

Oznámení o zveřejnění II. rozpočtového opatření k rozpočtu svazku obcí za rok 2019

Datum zveřejnění: 21. 5. 2019

Oznámení o zveřejnění Závěrečného účtu DSO Veselsko vč. Zprávy za rok 2018

Oznámení o zveřejnění II. RO k rozpočtu svazku obcí Veselsko za rok 2019