Územní plán

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE SVINY

hlavní výkres-1

koordinační výkres-1

textova_cast_UP_Sviny

výkres předpokládaných záborů půdního fondu-1

 

výkres veřejně prospěšných staveb opatření a asanací-1

výkres základního členění území-1

 

Územní plán obce Sviny byl spolufinancován z prostředků Ministerstva pro místní rozvoj ČR.

Celkové náklady projektu včetně DPH: 396 880,- Kč

Výše dotace MMR ČR: 298 144,- Kč

Podíl obce Sviny: 98 736,- Kč

Více zde: publicita MMR – ÚP obec Sviny